Anasayfa  /  Kurumsal
KURUMSAL
HIZLI MENÜ
TARİHÇE

Aileler sadece toplumun en önemli çekirdek birimi değil, bir ülkenin, bir milletin tarihinin, soyağacının yapıtaşları, dahası sosyolojik, kültürel, geleneksel, folklorik değerlerin taşıyıcısı ve sürdürücüsüdür. Tarihsel, mekânsal ve toplumsal farklılıklara rağmen aile, dünyanın tüm coğrafyalarında kutsaldır, özeldir, önemlidir. Ancak ne var ki aile kurumu hem yapısal hem de işlevsel olarak tarihin bazı dönemlerinde bazı önemli ve olumsuz etkilere maruz kalmıştır. Moderniteden günümüze gelinen süreçte, baş döndürücü hızda gerçekleşen iç göç ve kentleşme ile sanayileşmenin dayattığı yeni yaşama biçimleri, aile kurumunu büyük oranda dönüşüme uğratmış, yapısal olarak küçülmesine ve kimi geleneksel temel işlevlerini yitirmesine yol açmıştır.
Ülkemizde de sık rastlanan bu problemlere çözüm üretebilmek, aileye kutsal değerini iade etmek için Sancaktepe Belediyesi “Mutlu Evler” projesini oluşturdu. Mutlu Evler” projesi, ailenin mutluluğu ve devamı için gerekli olan temel bilgilerin aktarılması yoluyla hem toplumsal hem bireysel bilinç oluşturulmasını amaçlıyor.
Bu kapsamda 02 Nisan 2012 tarihinde Mutlu Evler projesi Ak Parti Genel merkezince Türkiye genelinde gerçekleşen yerel yönetimler arasında yapılan Aile konulu proje yarışmasında büyük ödülü almaya hak kazandı. Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri, IRSICA, İş-Kur, THY, Üniversiteler ve STK lar ile işbirliği içinde gerçekleşmiş bir projedir.
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmet eden Sancaktepe Belediyesi “Mahalle Anneleri” projesi başta olmak üzere, “Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri”, “Ebeveyn Yaşam Okulu”, “Mutlu Kardeş Aileler”, “Uluslararası Sempozyum”, “Kahvehane Bir Okuldur”, “Gezici Mutlu Evler Tırı”, “Sancaktepe Mutlu Evler Ormanı”, “Sancaktepe Aile Okulları”, İstihdam İle Büyüyen Mutlu Aile Eğitimi”, “Önce Eğitim Sonra Nikah”, “Sosyal Sorumluluk Projelerine” imza atmıştır.


 
MİSYON VE VİZYONUMUZ
• Sağlam, güçlü, sorunlarını çözebilen ve uyumlu bir aile birlikteliği ile ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesine çalışmak,
• Geleneksel aile bağlarının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak,
• Geçmişte yaşanılan aile kavramından yola çıkarak adet, gelenek ve göreneklerin sağlam temellere dayandırılması amacıyla önemli atılımlar yapmak,
• Aile bireyleri arasında olumlu iletişimin kurulmasına önayak olup, aile içi şiddetin önüne geçilmesine yardımcı olmak,
• Aile içi rollerin dengeli dağılımı konusunda duyarlılık kazandırıp, problemlere çözüm odaklı yaklaşımlar sunmak,
• Çocuklarda özgüven oluşumu ve ileriki yaşamında kendisine yarayacak olan vasıfların (sorumluluk, dürüstlük, merhamet, hakkaniyet vb.) sağlanmasında destek olmak,
• Bireyleri ailedeki görev dağılımı konusunda bilinçli hale getirmek ve kadının aile içindeki önemini vurgulamak,
• Aile bireylerinin eğitim, hukuk, iktisat, medya, sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimlerden yararlanmalarını sağlamak,
• Mahalle kültürünü canlandırmak veya yeniden belirginleşmesini sağlamak amacıyla kitle iletişim araçlarını da kullanarak sosyal platformlar oluşturmak,
• “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” felsefesinden yola çıkarak komşu-mahalle ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve paylaşımcı ruhun ortaya çıkarılması için çalışmalar yapmak,
• Aile yapımız içinde önemli bir yer tutan bayramlaşma, büyüğe saygı, küçüğe sevgi gibi önemli değerlerin sağlamlaştırılmasına katkı sağlamak…ÖZ DEĞERLERİMİZ
• Toplumun en önemli yapıtaşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi yardımcı olmak…
• Çalışanların ve gönüllülerin aktif katılım ile sürekli iyileştirme ve yenilikçi
• Çalışanların ve gönüllülerin aktif katılım ile sürekli iyileştirme ve yenilikçi
• Sürdürülebilir devamlılık
• Sosyal ve çevresel sorumluluk
• Yeni teknolojiler hızla benimseyip uygulamak


 
PROJE AMACI
• Toplumun en önemli yapıtaşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesine yardımcı olmak
• Sağlam, güçlü, sorunlarını çözebilen ve uyumlu bir aile birlikteliği ile ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesine çalışmak
• Ailenin sağlık, ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan güçlenmesine katkı sağlamak
• Aile bilincinin ortaya çıkartılıp, daha sağlam temellere oturtulması için çalışmalar yapmak
• Geleneksel aile bağlarının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak
• Geçmişte yaşatılan aile kavramından yola çıkarak âdet, gelenek ve göreneklerin sağlam temellere dayandırılması amacıyla önemli atılımlar yapmak
• Aile bireyleri arasında olumlu iletişimin kurulmasına önayak olup, aile içi şiddetin önüne geçilmesine yardımcı olmak
• Aile içi rollerin dengeli dağılımı konusunda duyarlılık kazandırıp, problemlere çözüm odaklı yaklaşımlar sunma
• Çocuklarda özgüven oluşumu ve ileriki yaşamında kendisine yarayacak olan vasıfların (sorumluluk, dürüstlük, merhamet, hakkaniyet vb.) sağlanmasında destek olmak
• Bireyleri ailedeki görev dağılımı konusunda bilinçli hâle getirmek ve kadının aile içindeki önemini vurgulamak
• Aile bireylerinin eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak
• Mahalle kültürünü canlandırmak veya yeniden belirginleşmesini sağlamak amacıyla kitle iletişim araçlarını da kullanarak sosyal platformlar oluşturmak
• “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” felsefesinden yola çıkarak komşu-mahalle ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve paylaşımcı ruhun ortaya çıkarılması için çalışmalar yapmak
• Aile yapımız içinde önemli bir yer tutan bayramlaşma, büyüğe saygı, küçüğe sevgi gibi önemli değerlerin sağlamlaştırılmasına katkı sağlamak
• Ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak…
 
 
 
MAHALLE ANNELERİ
İsmail Erdem; “Anadolu’da, “mahalle anneleri” diye bir kavram vardır. Yani mahallenin annesi demek; yaşadığı mahalleyi kucaklayan, mahallesinde bulunana öksüz, yetim kimsesizleri gözeten onlara analık yapan fedakâr kişilerdir. Anadolu’da, “Mahalle Anneleri”, öyle sistemli çalışır ki bir çocuğun ihtiyacı varsa hemen tespit edilir. Kimin ne verdiği bilinmez, komşu anne toplanan yardımı ihtiyaç sahibine verir. Yani sağ elin verdiğini sol el bilmez. Yine düğünlerde yardımlaşmayı ve yemek pişirme işini mahalle anneleri organize eder. Güçleri nispetinde de geline, değerli bir takı takarlar. Sünnet düğünlerinden kır gezilerine kadar pek çok dayanışma gerektiren işe de nezaret ederler. Bu proje ile Mahallelerimiz , “bizim mahalle” olacak. “Mahalle anneleri”, adlı projemiz ile komşuluk ilişkilerimiz zengin ve zevkli kılınacak” dedi.
Başkan Erdem konuşması şu sözlerle bitirdi; “Proje ile herkes yaşadığı mahalleyi tanıma fırsatı bulacak. Komşusundan haberdar olacak. Bu proje kapsamında çeşitli etkinlik faaliyetler de gerçekleşecek. Mahalle anneleri; psikolojik ve sosyal açıdan mahallerinde karşılaştıkları sorunları uzmanlara iletebilecek ve çözüm bulabilecek” dedi.
“Her Mahalle Bir İnsan”
Mahalle Anneleri; yaşanılan mahalleyi, mahalle esnafını tanımak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, öksüz, yetim, kimsesizleri gözetmek, onlara sahip çıkmak, sünnet, düğün gibi dayanışma gerektiren faaliyetlerde yardımlaşmayı gerçekleştirmek, belediye ile halk arasında köprü olmak amacıyla hareket etmektedir.
 
Mahalle Annelerinin Görevleri
Site Ziyaretleri,
Hasta Ziyaretleri,
Taziye Ziyaretleri,
Yaşlı Ziyaretleri,
Resmi Kurum Ziyaretleri,
Kuran Kursu Ziyaretleri,
Nişan, Düğün, vb. Ziyaretleri,
Eğitim ve Seminerlere Destek Vermek,
Bölge sorumluları ile Halka Yardımcı Olmak,
Belediye etkinliklerini bildirmek,
Belediye ve Halk Arasında Koordinasyonu Sağlamak.
 
 

TÜM PROJELER
  Danışmanlık Hizmetleri ve Danışma Hattı
• Kurs Hizmetleri
• Sosyal Faaliyetler
• Emeği Göz Nuru Çarşısı
• Mutlu Evler Hasbihal Kitap Kafe
• Şark Köşesi Çay Sohbetleri
• Aile Spor Günleri
• Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Projesi
• Hukuk Danışmanlığı ve Rehberli Hizmeti
• Mahalle Anneleri Projesi
• Ebeveyn Yaşam Okulu
• Mutlu Kardeş Aileler
• Kahvehane bir okuldur
• Mutlu Evler İçin Mikrofon Sende
• Gezici Mutlu Evler
• Mutlu Aile Albümü
• Sancaktepe Mutlu Evler Ormanı
• Sancaktepe Mutlu Aile Günleri
• Sancaktepe Aile Okulları
• İstihdam İle Büyüyen Mutlu Aileler
• Eğitimli Mutlu Evler
• Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
• Proje Hizmet Hattı
 
BAŞLAYAN PROJELER

• Mahalle Anneleri
• Ebeveyn Yaşam Okulu
• Mutlu Kardeş Aileler
• Kahvehane Bir Okuldur
• Mutlu Evler İçin Mikrofon Sende!
• Gezici Mutlu Evler
• Mutlu Aile Albümü
• Sancaktepe Mutlu Evler Ormanı
• Sancaktepe Mutlu Aile Günleri
• Sancaktepe Aile Okulları
• İstihdam ile Büyüyen Mutlu Aile Eğitimi
• Eğitimli Mutlu Evler
• Uyuşturucu ile Mücadele
• İnternet, Bilgisayar ve Teknoloji Bağımlılığı